Ön Talep Formu

Randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Telefon Numaramız: (+90) 546 437 07 38

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
Fill out this field
Fill out this field

FUE Saç Ekimi Ankara

FUE saç ekimi nedir?

Saç graftlerinin donor bölgeden birer birer elde edildiği FUT yöntemi gibi dikiş atılmasına ihtiyaç duyulmayan bir metottur. Saç kökleri özel olarak dizayn edilmiş, 0.7, 0.8, 0.9 ve 1mm çaplarında punch denilen aletlerle alınır. Punchlarla kök çevresinde oluşturulan yüzeysel kesiler sonrası köklerin tek tek vücut dışına alınmasını içerir.

Klasik saç ekim yönteminde diyebileceğimiz FUT yönteminden en önemli farkı kökler alındıktan sonra bir dikişe ihtiyaç kalmamasıdır. Böylece kafanın arka kısmında gözle görülür bir iz oluşmaz, alınan kökler çok daha az doku içereceğinden sonuçlar daha doğal olacaktır. Kafanın arkasında oluşacak iz için en iyi saç ekimi yaklaşımı olacaktır.

FUE yöntemi ile saç ekimi ilk defa 2002 yılında kullanılmış ancak 400-600 graft sayıları ile sınırlı kalıp köklerin önemli bir kısmında hasar oluşmaktaydı. Bu sebeple sadece küçük alanlarda kullanılmaktaydı. 2006 yılında Dr.Harris tarafından geliştirilen 3 Step FUE tekniği ile hasar oranı %3 lere düşmüş ancak hala elde edilebilen greft sayıları istenilen rakamlara ulaşmamıştır. 2009 yılından itibaren punchların standardize edilmesi, deneyimlerin artması ve robotic FUE saç ekimi yöntemlerinin kullanılması ile hem graft sayılarında FUT yöntemindeki sayılara ulaşılmış hem de deneyimli ellerde hasar oranları önemsenmeyecek sayılara ulaşmıştır.

ALINAN GREFTLER – FUE Saç Ekimi Ankara

FUE metodu ile artık hastanın donor bölgesindeki saç miktarının izin verdiği sayılar rahatlıkla alınabilmektedir. Alınan köklerin yerine yenisi çıkmayacağından alınacak graft sayısı kafanın arkasında kalan donor bölgede gereğinden fazla seyreltme FUE saç ekimi de oluşacak mini izlerin birleşerek istenmeyen görüntüye neden olabilir.

FUE İşleminde Aşamalar

Kişinin öncelikle FUE yöntemine uygunluğu, varsa sağlık problemleri ve beklentileri açısından işlemi gerçekleştirecek Doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir. İşlem daha sonra gerçekleştirilmelidir.

Ankara Saç Ekimi, FUE yöntemi ile saç ekimi, FUE

Doğal saç Çizgisi Tasarımı – Saç Ekimi Ankara

Özel olarak dizayn edilmiş dansitometer ile donor bölgededeki saç yoğunluğu ve kıl yapısı değerlendirilmeli, alınabilecek kök sayıları hesaplanmalıdır.

FUE Saç ekimi işlemi öncelikle köklerin alınması ve daha sonrada nakledilmesi olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir. İşlemin tümü lokal anestezi altında ve ağrısız bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Ağızdan sakinleştirici verildikten sonra, lokal anestezik Lidokain (Ksilokain) ve uzun süreli bir Bupivicaine (Marcaine) kombinasyonu kullanılıp blok anestezi yapılmaktadır. Doktorumuz tarafından geliştirilmiş yeni anetstezi tekniği sayesinde güvenli ve uzun süreli etkiyi garanti etmektedir. İşlemi gerçekleştirecek doktorun deneyimi ağrı konusunda kritik bir role sahiptir.

Alınacak graft sayısı ile ilişkili olarak işlem 7-9 saat arasında bir sürede gerçekleşecek ve bir günde tamamlanacaktır. Saç çizgisinin belirlenmesi, saç köklerinin yerleştirileceği kanalların derinliğinin ve genişliğinin doğal sonuçlar oluşturulmasında temel faktördür. Köklerin canlı olarak elde edilmesi ve canlı olarak nakledilmesinin ardından sonucu belirleyen en önemli faktördür.

FUE Yönteminde Süreç

Köklerin alındığı bölgede oluşacak kesilerin iyileşmesi ve ekim yapılan alanlardaki kabukların dökülmesi aşağı yukarı 10 gün sürecektir. Ekilen saçların aynen FUT yönteminde olduğu gibi 2 ay sonra başlayacak ve 12 ayda tamamlanacaktır.

FUE-Art

Dermatolojik deneyim ile hastanın farklı deri bölgeleri için farklı yardımcı garft alım tekniklerinin kullanılmasıdır. Kısacası metodun hastaya uygun olarak modifiye edilmesidir. Bireysel deri farklılıklar, saç teli kalınlık ve yapı farklılıkları, ihtiyaç duyulan graft sayıları ile hasta beklentileri uygulanacak FUE metodunu belirler.

FUE İşleminde Aşamalar / Ekim Aşaması

Açılan kanallara greftlerin ekilmesi – FUE Saç Ekimi Ankara

Sadece bir yönteme veya tek bir kurala bağlı kalmadan saç seyrelmesi veya kellik problemi olanlar için metod ve sonucun bireyselleştirilmesidir. Ancak bu şekilde verimli, hasta beklentisini karşılayan doğal sonuçlar elde edilebilir.

 1. Saç köklerinin canlı alınıp canlı nakledilmesidir.
 2. Saç çizgisi, kök derinlikleri ve açılarının sonucun %100 doğal olmasını sağlayacak yüksek teknolojik beceri ile oluşturulmasıdır.
 3. Lateral-slitler ile maksimum volümün sağlanmasıdır.
 4. İşlem sonrası şişlik ve morarma oluşmaz.

FUE yönteminin avantajları

 1. Saçlı derinin arkasında uzunlamasına bir iz bırakmaz.
 2. Saçların alındığı ense kısmında iyileşme süreci daha hızlıdır.
 3. İşlem sonrası egzersiz kısıtlaması yoktur.
 4. Saçların alındığı bölgede işlem sonrası çok daha az rahatsızlık hissi vardır.
 5. Alternatif donor alanlarının kullanımına izin verir.

FUE yönteminin dezavantajları

 1. İşlem öncesi saçların kısa kesilmesi gerekir.
 2. Ekim yapılan alan varsa hastanın kendi saçları ile kapatılamaz.
 3. Deneyimsiz ellerde ve uygun olmayan aletlerle yapıldığında ölü saç kökleri alınırken ve ekilirken zarar görme ihtimali oldukça yüksektir.
 4. Kökler çıkartılırken dikkatsiz davranıldığında kalan artıkların kist yapma olasılığı vardır.

Üç Aşamalı FUE tekniği ( 3-step FUE)

Nispeten zor kök alımlarında köklerin zarar görmesini engelleyen farklı bir FUE tekniğidir. Bu teknikte özel olarak tasarlanan punch’ın keskin ucu ile önce cildin üst kısmı çizilir sonra künt kısmı ile saç greftini serbestleştirir ve saç ekimi için bulunduğu yerden çıkartılmaya hazır hale gelir ve son olarak özel pensetler yardımı ile greftler hasarsız çıkarılır.

Graftlerin çıkarılmasın da 2 uçlu farklı bir FUE punch kullanılır.

Deri yapısından kaynaklı zor saç ekim hastaları için uygun bir metod olup sonuçlar diğer tekniklerden çok daha üstündür.

Robotik FUE

FUE saç ekiminde köklerin geliştirilmiş bir robot yöntemi ile alınmasıdır. Bilgisayar programı sayesinde işaretlenmiş saç kökleri robot tarafında alınır. Saç ekim işlemi aynı şekilde yapılır. Şimdilik daha çok yeni başlamış henüz deneyim kazanmamış deneyimsiz doktorlar için uygundur.

Otomatik rotasyon yapan aletler yardımı ile FUE

FUE ile köklerin elde edilmesi aşamasında özel olarak geliştirilmiş yardımcı rototörlerin kullanılması esasına dayanır. Cilt yapısı uygun hastalarda daha kısa sürelerde daha hızlı graft alımı sağlarken cilt yapısı uygun olmayanlarda graft hasarını artırabilir. Bu sebeple hastanın cilt yapısının işlem öncesi kullanılacak FUE tekniği açısından da değerlendirilmesi gerekir.

Saç ekim işleminin riskleri

Saç ekimi tamamen deriyi ilgilendiren bir uygulama olup deri ile ilgili lokal işlemlere ait komplikasyonlar dışında bir komplikasyonu yoktur. Diğer bir riskli durum sebebi ise doğal olmayan sonuç veya yetersiz saç ekimi olup bu konuda doktorunuz deneyim, bilgi ve becerisi kritik rol oynayacaktır.

FUE saç ekiminde dikkat edilmesi hususlardan biri FTR adı verilen ‘folikül transeksiyon oranı’, greft alırken saç folikülü hasarını önlemektir. Deneyimsiz doktor ve teknisyen tarafından yapılan işlemin ‘folikül transeksiyon oranı’ oldukça yüksek olmaktadır.

San Francisco’daki Uluslararası Saç Ekimi Cerrahları Derneği’nin (ISHRS) 2013 Yıllık Bilimsel Toplantısında bu konuyla ilgili bir sunum yapıldı. Deneyimsiz ellerde bu oran %70 olabileceğini gösterilmiştir.

FUE saç ekiminde bir diğer kritik konu önerilen greft sayılarıdır. Bazı klinikler hastaları çekmek için çok yüksek greft sayıları sunarken, diğerleri daha küçük sayıların daha güvenli olduğuna inanmaktadır. 5000, 6000, 7000 greft sunan kliniklerin çoğu, hastaların gerçek greft sayısını asla bulamayacağını bilir.

Donör alanı çok iyi olan hastalarda 3000 greft mümkün olabilir ve 4000-5000 greftin çıkarılması neredeyse her zaman güvenlik bölgesinin ihlali anlamına gelir.

Donör saç ekonomisi

Bir diğer önemli husus da ‘donör saç ekonomisidir’. Çoğu klinik, özellikle genç hastalarda gelecekteki 2 seansa ihtiyaç olabileceğini düşünmeden yüksek greft sayısı almaktadır. Sadece gelirlerini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda hastalarına yüksek greft sayıları veren bir klinik olarak ün kazanırlar.

FUE saç ekimi / donör saç ekonomisi

FUE saç ekimi Ankara / Donör saç ekonomisi

FUE’deki bir başka pazarlama aracı, pancın çapı ile ilgilidir. Panç boyutları her hastanın folikül çapına göre doğru seçilmelidir, böylece gereksiz transeksyondan kaçınmalıdır. İdeal boyut 0.8 ile 1 mm arasında değişmektedir. Daha küçük çaptaki uçlar transeksyon artmaktadır.

Manüel pançların, bazi kliniklerin anlatıdığı aksine herhangi bilimsel dayanağı yoktur.

Hastanın doğru klinik seçerken emin olmanın tek yolu Tüm bu parametrelerin bilimsel bir yaklaşımla ele alan, saç cerrahisi alanına adanmış deneyimli ve dürüst doktor ve ekip seçmektir.

Saç ekimi ameliyatından önce alınması gereken önlemler

 1. Saç ekimi işleminden bir hafta önce, işlem sırasında kanamayı artırabileceği için aşağıdaki ilacı almayı bırakın.
 2. İşlemden 2 gün sonra devam edebilirsiniz. Aspirin Anti-enflamatuar ilaçlar.
 3. B veya E vitaminleri, Kan incelticiler ,İbuprofen, Bitkisel ilaç
 4. Sigara içmek kan damarlarını daraltır ve kan akışını azaltır. Dumandaki karbon monoksit, kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Dolaysıyla iyileşmeyi uzatır, sonucunu olumsuz etkiler. İşlemden en az bir hafta sonra sigara içmekten kaçınmalısınız. Doktorunuzu sürekli kullandığınız herhangi bir ilacı veya alerjiler, kanama bozuklukları, uyku bozuklukları, astım, yüksek tansiyon, solunum problemleri, diyabet, sedef hastalığı, öyküsü gibi ameliyatları etkileyebilecek sağlık durumları hakkında bilgilendirin.
 5. Keloidler veya diğer kronik hastalıklar. Saç ekiminden 1 gün önce herhangi bir reçeteli ilaç almadan önce doktora danışın. Finasterid veya Propecia kullanıyorsanız, dozajınıza her zamanki gibi devam edebilirsiniz.
 6. Minoksidil veya Rogaine işlemden 1 gün önce durdurulmalı ve 2 hafta sonra yeniden başlatılmalıdır.
 7. Gelmeden önce saçlarını tıraş etmek zorunda değilsiniz. FUE hastaları prosedürün sabahı tıraş edilecektir. FUT olanlar için, saç ekimi işlemden önce en az iki hafta boyunca saçınızı kesmemelidir, böylece donör bölgesindeki saçlar dikişleri gizleyecektir. Özel diyet ihtiyaçlarınız varsa bize bildirin, çünkü ameliyat aralarında size yemek sağlayacağız.

Prosedürünüzün Sabahı

 1. İşlem sabahını duş alın ve normal şampuanınızı kullanarak saçınızı iyice yıkayın.
 2. Sprey, jel veya başka şekillendirici ürünler uygulamayın.
 3. Saç protezi, peruk veya başka ürünler kullanıyorsanız, lütfen şampuanlamadan önce çıkarın ve ameliyattan sonra tekrar giymeyin.
 4. Gevşek, rahat pantolonlar ve ön kısımda düğmeler veya fermuarlı bir gömlek giyin.
 5. İşlem sabahı kahvaltı yapın ve bol su için. Öğle yemeği ve atıştırmalıklar sağlayacağız.
 6. Her ne kadar saç ekimi lokal anestezi altında yapılsa da Sizi rahatlatmak için hafif bir yatıştırıcı ilaç verilecektir. 24 saat araba kullanamazsınız.

İşlemden önce bilmeniz gereken diğer önemli önlemler
Akrabalar prosedür sırasında sizi göremez. Ancak, sizi öğle yemeğinde veya prosedürün sonunda ziyaret edebilirler.

Saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken önlemler

 1. Saç ekiminden sonraki 5 gece, başınızı dik tutmak için iki yastık üzerinde uyumanız gerekir.
 2. Donör bölgesinde ağrı hissetmeniz durumunda size verilen ağrı kesicileri alın.
 3. Enfeksiyona karşı korumak için antibiyotikleri reçete edilen şekilde alın.
 4. Saç ekiminden sonraki ertesi sabah, bandaj klinikte çıkarılacak ve ameliyat sonrası bakım sürecini tam olarak talimat verilecektir.
 5. İlk iyileşme süreci için şampuanlama / saç yıkama gösterilecektir.
 6. Saç ekiminden sonraki günler, saçınızı klinikte gösterildiği gibi sabah veya akşam yıkamanız gerekir.
 7. Saç ekiminden sonra alkoldan üç gün, sigaradan iki hafta içmekten kaçınmalısınız.
 8. Saç ekimi işleminden sonra 3 ay boyunca, 30 dakikadan fazla güçlü güneş ışığına maruz kaldığınızda, güneşten korunmak şapka takın.
 9. Saç ekimi işleminden bir veya iki gün sonra günlük rutine devam edebilirsiniz.
 10. İlk hafta yürüyüş gibi sınırlı egzersiz aktiviteleri yapılabilir. Saç ekimi ameliyatından sonra 2 hafta boyunca yorucu egzersiz yapmaktan kaçının.

Diğer Hizmetlerimiz

İletişim Bilgilerimiz

(+90) 546 437 07 38
(+90) 546 437 07 38
info@sacekimiankara.com
Uğur Mumcu Cad. No:61/6 Büyükesat Çankaya / ANKARA
Menü